Disclaimer voor NON-VALEUR.com
NON VALEUR verleent u hierbij toegang tot www.non-valeur.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. NON VALEUR behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
NON VALEUR spant zich in om de inhoud van www.non-valeur.com.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.non-valeur.comaangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NON VALEUR.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.non-valeur.comgeldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Non Valeur. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.non-valeur.com.

Non Valeur oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via info@non-valeur.com.

Voor op www.non-valeur.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan NON VALEUR nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij NON VALEUR en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NON VALEUR, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.